Hosszúkás ház terve keskeny telekre

Hosszúkás ház terve keskeny telekre

Egy keskeny telek általában sok kötöttséget jelent a beépíthetőséget illetően. Mivel ezeknek az ára általában alacsonyabb, ezért sok esetben az építési költségekkel szemben is az egyszerűség, a költséghatékonyság az elvárás. A hosszúkás ház tervek keskeny telekre mindenképpen optimálisak, jellemzően oldalhatáron állnak azért, hogy az előírt oldalkert távolság is meglegyen. A keskeny kialakításból adódóan kisebbek a tartószerkezeti fesztávok, kisebb keresztmetszetek kellennek, ezért az építőanyag oldalon is megtakarítást jelentenek.

Parasztház (családi ház) építése természetes anyagokból

Parasztház (családi ház) építése természetes anyagokból

Jellegét tekintve már többféle igénnyel is találkoztam, de a helyi építési szabályzatok, valamint az évszázadok alatt kialakult építési szokások leginkább a parasztház jellege felé terelik az építtetőt. Ez nem véletlen, mert az ilyen házak tudják leginkább kiszolgálni a hosszú ideje azonos igényt: kis helyen, takarékosan életteret biztosítani. Nyilván időközben az előírások – amik régebben nem is voltak – meg is változtak, épületenergetikai szempontból főleg, de a lényeg ugyanaz maradt.

Míg régebben az életformából adódóan egyszintes házak készültek, – a padlástérnek megvolt a maga funkciója – ma már az egész ház fűtésével például sok energiát takaríthatunk meg egy tetőtérbeépítéssel. Egyrészt egy amúgy is meglévő szerkezetet használunk fel az építéskor csökkentve ezzel az egy négyzetméterre eső fajlagos építési költséget, másrészt a lehűlő felületek arányát is csökkentjük (egyik szint fűti a másikat), ami az üzemeltetésnél előnyös. A tetőtér kialakítására nagyon kell figyelni, mert egy keskeny, hosszú ház esetében általános esetben kevés hasznos alapterületet jelent. Egy átlagos 45 fokos hajlászögű tető esetében, 6 m-es szélességnél, igazából az alapterület 1/3-a lesz hasznos (1,90 m fölötti magasságú), ami a középső kb. 2 m-es sávot jelenti. Ezen úgy lehet javítani, hogy kb. 1 m-rel magasabbról indítjuk a tetőt. Így már egy ekkora szélesség esetén megfordul az arány és a tető 2/3-a lesz hasznos. Az előzőekben leírtak persze csak akkor igazak, ha nem ellentétesek a helyi szabályozással. A keskenyebb épületek esetében ez hatványozottan igaz.