Az építészeti képzés során az Ökologikus építészetet csupán fakultáció keretében, kis létszámban, 10 % alatti arányban választják a hallgatók. Jellemzően a nyitott és lelkes hallgatók aktívan vesznek részt az órákon. Örömmel fogadtuk a felkéréseket a Szent István és a Budapesti Műszaki Egyetemtől is egy-egy előadás megtartására.

SZIE, 2010. március 8.

A Szent István Egyetemen az Épületszerkezetek Tanszéken Dr Szűcs Miklós egyetemi docens kezdeményezésére Mészáros Attila tartott előadást az érdeklődő építőmérnök hallgatók számára. Az előadás részletesen kitért a CereDom szalmaház rendszer fejlesztési szempontjaira, a minősítési eljárásra, az elért és teljesített fizikai, szabványi követelményekre, majd az interaktív részben a feltett kérdéseken keresztül számos műszaki részletről is ízelítőt kapott a hallgatóság.

BME, 2010.március 17.

Dr Lányi Erzsébet a Budapesti Műszaki Egyetem Épületszerkezetek Tanszékének tanszékvezető helyettese, egyetemi oktatója az elmúlt hat évben minden tavasszal meghívta cégünket a szalmaház építési technológiáról szóló előadás megtartására. A tárgy neve a „Környezetbarát építés szerkezetei”, az idei témánk ezen belül a már megszerzett Építőipari Műszaki Engedély ismertetője, összefoglalója volt. Bemutattuk, hogy a kezdeti lépésektől mekkora utat jártunk be az Európában első és egyetlen teljeskörű szalmaház rendszer ÉME megszerzéséig. Az előadás célja, hogy a pályára lépő fiatal mérnökök szemléletében fontos szerepet kapjanak a az építészeti nyelv és a megrendelő személyes igényei mellett, a környezet, a kivitelezés, a minőség és a szakmai felelősségvállalás szempontjai is.

BME 2010.március 18.

Wiesner György a Budapesti Műszaki Egyetemen az Építéskivitelezés Tanszék adjunktusa, a „Minőségbiztosítás az építéskivitelezésben” című tárgyához kérte fel cégünket egy előadásra, hogy mutassuk be a minőségbiztosítás módját és lehetőségeit a CereDom szalmaház építési rendszerben.

E kérésnek örömmel és könnyedén tettünk eleget, hiszen rendszerünk kidolgozásakor alapelvnek tekintettük a folyamatos minőségbiztosítást. A tervezési és a kivitelezési előírásaink kiterjednek minden szakterületre, ami egy szalmaépület létrehozásában megjelenik. A részletesen kidolgozott ellenőrzési protokollunk és helyszíni vizsgálati eljárásaink pedig együttesen biztosítják a beépített anyagok és a beépítés módjának megfelelőségét is.

Mindhárom előadás alkalmával záporoztak a kérdések, érezhető volt a tudásvágy. Az előadások időkorlátja miatt csupán ízelítőt tudtunk adni az eredményeinkről, céljainkról, felelős gondolkodásunkról. Bízunk benne, hogy a hallgatók majd a gyakorló mérnökként sem felejtik el a hallottakat és azt a felelősséget, amit megkövetel ez a gyönyörű alkotó szakma.

CereDom Kft.

Weboldal: szalmahaz.hu
Cég weboldal: www.ceredom.hu