Mednyánszky Miklós

Mérnök-főtanácsos, városgazdasági mérnök, kulturális örökségvédelmi szakértő.

1992 óta foglalkozik műemlékvédelemmel. Szakterületei: a védett, műemléki értékű mérnöki létesítmények kutatása, fenntartása, felújítása, valamint a népi építészet építéstechnológiáinak, építőanyaginak kutatása.

Fő munkakörében a különféle föld alatti mérnöki létesítmények (pince- és barlangrendszerek, alagutak) által veszélyeztetett épületek állagmegóvásával foglalkozik.

E témában 1998-ban jelent meg könyve szerzőtársaival, több tudományos és szakmai folyóiratban publikál folyamatosan, szakmai konferenciákon ad elő.

A népi építészeten belül elsősorban a vályogépítészettel foglalkozik, de a kőanyagú építészet, az ahhoz kapcsolódó különleges építési módok terén is végzett kutatásokat.

Ez utóbbiról született meg a Magyarországi barlanglakások című könyve (Terc kiadó 2009.), a vályogházak felújításáról, korszerűsítéséről a 2005-ben megjelent – több kiadást megért – Vályogházak című könyve szól.

Több, a népi építészettel foglalkozó honlapot alapított és működtet

http://valyog.uw.hu,

http://valyog.lap.hu,

http://kohazak.tar.hu

http://fachwerk.uw.hu

http://barlanglakas.uw.hu

2005 óta szervezi a vályogházakról szóló konferenciát, melyen az e téma iránt érdeklődők, az ilyen anyagból épült házakban lakók szerezhetnek információkat.

2000-ben a Budai Vár védett természeti értékeinek védelmében kifejtett tevékenységéért Pro Natura emlékéremmel, 2006-ban az épített örökség megőrzéséért végzett munkája elismeréseként Kós Károllyal díjjal tüntették ki.